Τι είναι το Video Marketing ;

Video marketing Το video marketing αναφέρεται στη χρήση του βίντεο για την προώθηση και την προβολή προϊόντων και υπηρεσιών. Η χρήση του βίντεο ως μέσου μάρκετινγκ έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής λόγω της αποτελεσματικότητάς του στην προσέλκυση και την κράτηση της προσοχής του κοινού.

Τι είναι το Video Marketing ; Read More »